Odpoved

Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti.

Pravila odpovedi Lazru

Odpoved

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh. Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago, pod pogojem, da ste naročili eno ali več blaga kot del enotnega naročila in je ali bo dobavljeno enotno;

Če želite uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Preklic se naslovi na

Naslov za dostavo spodaj.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Vrača

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preskušanje kakovosti, lastnosti in delovanja blaga.

Razlogi za izključitev ali prenehanje veljavnosti

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe:

Ni pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki se hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi se hitro iztekel. Predčasen rok trajanja pri dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil njegov pečat po dobavi odstranjen; (1) Za Lazru v skladu s členom 312g(2) št. 2 BGB ni pravice do odstopa, če je bil pečat odstranjen z embalaže. Lazru je namreč blago v smislu člena 312g(2) št. 2 BGB, ki bi se po odstranitvi pečata hitro pokvarilo ali katerega rok uporabe bi bil od takrat naprej hitro presežen (2 meseca po odprtju Lazru). (2) Pravica do odstopa od pogodbe torej ne obstaja v skladu s členom 312g(2)(2) št. 2 BGB, če je bil pečat Lazru po dostavi odstranjen, ker obstaja nevarnost, da bi vrnjeni izdelek, prišel k preprodajalcu z bistveno krajšim rokom trajanja.

Pravica do odstopa od pogodbe je v tem primeru izključena, ker bi bilo serume, ki jih je treba vrniti s poškodovanim pečatom, težko ali nemogoče ponovno prodati, če upoštevamo čas vračila.

Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke..


Pravica do umika obstaja ne za pogodbe

  • za dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali določitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
  • za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi hitro potekel;
  • Naročniške pogodbe.

——–

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno poteče v primeru pogodb

  • za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bila po dostavi odstranjena plomba;
  • za dobavo blaga, če je bilo to po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom;

_______

Vzorec obrazca za preklic

Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.
Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke.

1. Vrnitev na:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-naslov: info@lazru.com

2. S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a za nakup naslednjega blaga/izvajanje naslednjih storitev
Storitev (po potrebi priložite kopijo računa)
Številka naročila: ..........................................
Količina / ime blaga: ...........................
Nakupna cena: ...................................................
Že uporabljeno? Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke.

3. Naročeno na: ........................

4. Razlog: .............................................

5. Prejeto na: ........................

6. Ime in naslov potrošnika: ......
Številka stranke: ........................................
Ime in priimek: .................................
Ulica: .......................................................
Poštna številka in mesto: ..................................................

7. Kraj, datum in podpis stranke:
…………………………………………….

Warenkorb
Pomaknite se na vrh