Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością gospodarczą, ani działalnością na własny rachunek.

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru, pod warunkiem, że zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczane w sposób jednolity;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Odwołanie jest kierowane do

KOSMETYKI LAZRU TRADING L.L.C
Centrum Biznesowe Fast Touch,
Budynek #312, Biuro 101-08
Al Garhoud, Dubaj ZEA.
PO Box - 12887

Odpowiedzialna w UE, Làjade GmbH
81673 Monachium
Dingolfinger Str. 15
Niemcy

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zwraca

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Ausschluss des Widerrufsrechts:

Kein Widerrufsrecht bei schnell verderblichen Waren oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde. Vorzeitiges Erlöschen bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; (1) Es besteht gem. § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB kein Widerrufsrecht für das LÀZRU Wimpernserum, wenn das Siegel von der Verpackung entfernt wurde. Denn bei dem LÀZRU Wimpernserum handelt es sich um eine Ware im Sinne des § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB, die nach Aufbruch des Siegels schnell verderben oder deren Verfallsdatum ab diesem Zeitpunkt schnell (2 Monate nach Öffnung des LÀZRU Wimpernserumbehälters) überschritten würde. (2) Das Widerrufsrecht besteht somit nach § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB dann nicht, wenn die Versiegelung des LÀZRU Wimpernserum nach der Lieferung entfernt wurde, weil die Gefahr besteht, dass das zurückgegebene Produkt, bei dem Wiederkäufer mit einer wesentlich geringeren Haltbarkeitsdauer ankommen würde.

Das Widerrufsrecht ist vor diesem Hintergrund ausgeschlossen, weil das zurückzunehmende Wimpernserum mit aufgebrochenem Siegel für LÀZRU unter Berücksichtigung der Rücksendedauer schwer bis gar nicht wiederverkäuflich wäre.

Das Widerrufsrecht ist bei benutzten Hygieneartikeln ausgeschlossen.


Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

  • w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
  • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
  • Abonnement-Verträgen.

——–

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

  • za dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;
  • za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;

_______

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku używanych artykułów higienicznych.

1. powrót do:

VDS - Serwis wysyłkowy i serwis danych
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Niemcy

E-mail: info@lazru.com

2. niniejszym odstępuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas umowę na zakup następujących towarów/świadczenie następujących usług
Usługa (w razie potrzeby załączyć kopię faktury)
Numer zamówienia: ..........................................
Ilość / nazwa towaru: ...........................
Cena zakupu: ...................................................

3. zamówione na: ........................

4. otrzymane w dniu: ........................

5) nazwisko, adres konsumenta: ......
Numer klienta: ........................................
Imię i nazwisko: .................................
Ulica: .......................................................
Kod pocztowy i miasto: ..................................................

6. miejsce, data i podpis klienta:
…………………………………………….

Koszyk na zakupy
Przewiń do góry