GT&C

Splošni pogoji in informacije za stranke

I. Splošni pogoji

§ 1 Osnovne določbe

(1) Naslednji pogoji veljajo za vse pogodbe, ki jih z nami kot dobaviteljem (Lazru) sklenete prek spletne strani www.lazru.com. Če ni drugače dogovorjeno, nasprotujemo vključitvi kakršnih koli vaših lastnih pogojev, ki jih lahko uporabljate.

(2) Potrošnik v smislu naslednjih določb je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali poslovna družba, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje samostojne poklicne ali pridobitne dejavnosti.

§ 2 Sklenitev pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodaja blaga.

(2) Z objavo posameznega izdelka na naši spletni strani vam dajemo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe pod pogoji, navedenimi v opisu izdelka.

(3) Pogodba se sklene prek sistema spletne košarice, kot sledi:
Blago, namenjeno za nakup, se namesti v "nakupovalno košarico". Z ustreznim gumbom v navigacijski vrstici lahko kadar koli prikličete "nakupovalno košarico" in vanjo vnesete spremembe.
Po priklicu strani "Checkout" in vnosu osebnih podatkov ter pogojev plačila in pošiljanja se vsi podatki o naročilu ponovno prikažejo na strani s pregledom naročila.
Če kot način plačila uporabljate sistem takojšnjega plačila (npr. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), boste v naši spletni trgovini preusmerjeni na stran s pregledom naročila ali pa boste najprej preusmerjeni na spletno stran ponudnika sistema takojšnjega plačila.
Če ste preusmerjeni na ustrezen sistem za takojšnje plačilo, tam ustrezno izberite ali vnesite svoje podatke. Na koncu boste preusmerjeni nazaj v našo spletno trgovino na stran s pregledom naročila.
Pred oddajo naročila lahko ponovno preverite vse podatke, jih spremenite (tudi prek funkcije "nazaj" v spletnem brskalniku) ali prekličete nakup.
Z oddajo naročila prek gumba "kupi zdaj" izjavljate pravno zavezujoč sprejem ponudbe, s čimer je pogodba sklenjena.

(4) Vaše zahteve za pripravo ponudbe za vas niso zavezujoče. Zavezujočo ponudbo vam bomo posredovali v besedilni obliki (npr. po elektronski pošti), ki jo lahko sprejmete v petih dneh.

(5) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, ki so potrebne za sklenitev pogodbe, se delno samodejno izvede po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejem elektronskih sporočil tehnično zagotovljen in da ga zlasti ne preprečujejo filtri SPAM.

§ 3 Trajanje pogodbe / prekinitev pogodbe

Če se pogodba nanaša na ponavljajoče se/stalne storitve (naročnina), se pogodba sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbena stranka ima pravico do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka do naslednjega datuma dobave, ne da bi navedla razloge za odpoved. Pravica do izredne prekinitve pogodbe iz utemeljenih razlogov, zlasti zaradi ponavljajočih se kršitev glavnih pogodbenih obveznosti, ostane nespremenjena.

Preklic lahko opravite v uporabniškem računu prek menijske postavke "Naročnina" in tam prek "obrazca za preklic" ali v obliki besedila (po pošti ali e-pošti).

§ 4 Pravica do zadržanja, zadržanje lastninske pravice

(1) Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane naša last, dokler kupnina ni v celoti plačana.

§ 5 Odgovornost

(1) V vsakem primeru smo neomejeno odgovorni za škodo, ki nastane zaradi poškodbe življenja, telesa ali zdravja. Poleg tega odgovarjamo brez omejitev v vseh primerih naklepa in hude malomarnosti, v primeru goljufivega prikrivanja napake, v primeru prevzema jamstva za kakovost predmeta nakupa in v vseh drugih primerih, ki jih ureja zakon.

(2) Odgovornost za napake v okviru zakonske garancije ureja ustrezna določba v naših informacijah za stranke (del II).

(3) Če so prizadete bistvene pogodbene obveznosti, je naša odgovornost zaradi majhne malomarnosti omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo. Bistvene pogodbene obveznosti so bistvene obveznosti, ki izhajajo iz narave pogodbe in katerih kršitev bi ogrozila doseganje namena pogodbe, ter obveznosti, ki nam jih pogodba glede na svojo vsebino nalaga za doseganje namena pogodbe, katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izpolnitev pogodbe in na izpolnitev katerih se lahko redno zanesete.

(4) V primeru kršitve nepomembnih pogodbenih obveznosti je odgovornost izključena v primeru rahlo malomarnih kršitev obveznosti.

(5) Za podatkovno komunikacijo prek interneta ni mogoče zagotoviti, da bo brez napak in/ali vedno na voljo v skladu s trenutnim stanjem tehnike. V zvezi s tem ne odgovarjamo niti za stalno niti za neprekinjeno razpoložljivost spletnega mesta in tam ponujenih storitev.

§ 6 Izbira prava, kraj izpolnitve, pristojnost

(1) Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaradi tega ni ukinjeno varstvo, ki ga zagotavljajo prisilne določbe prava države običajnega prebivališča potrošnika (načelo ugodnosti).

(2) Kraj opravljanja vseh storitev, ki izhajajo iz poslovnih odnosov z nami, in pristojnost je naš sedež, če niste potrošnik, temveč trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava. Enako velja, če nimate splošne pristojnosti v Nemčiji ali EU ali če vaše stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano. To ne vpliva na pravico, da tožbo vložite tudi pri sodišču v drugem zakonsko določenem kraju pristojnosti.

(3) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

_______

II. Podatki o strankah

1. Identiteta prodajalca

Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platforma ODR), ki je dostopna na http://ec.europa.eu/odr.

2. Informacije o sklenitvi pogodbe

Tehnični koraki za sklenitev pogodbe, sklenitev same pogodbe in možnosti popravkov se izvajajo v skladu s členom 2 naših splošnih pogojev (del I.).

3. Jezik pogodbe, shranjevanje besedila pogodbe

3.1 Pogodbeni jezik je angleščina.

3.2 Celotnega besedila pogodbe ne bomo shranili. Preden pošljete naročilo prek sistema spletne košarice, lahko podatke o pogodbi natisnete ali elektronsko shranite s funkcijo tiskanja v brskalniku. Ko bomo prejeli naročilo, vam bomo podatke o naročilu, zakonsko zahtevane informacije za pogodbe na daljavo in splošne pogoje ponovno poslali po elektronski pošti.

3.3 V primeru povpraševanja po ponudbi zunaj sistema spletne košarice boste vse pogodbene podatke kot del zavezujoče ponudbe prejeli v besedilni obliki, npr. po e-pošti, ki jo lahko natisnete ali shranite v elektronski obliki.

4. Bistvene značilnosti blaga ali storitev

Bistvene značilnosti blaga in/ali storitev so navedene v ustrezni ponudbi.

5. Cene in načini plačila

5.1 Cene, navedene v posameznih ponudbah, in stroški dostave predstavljajo skupne cene. Vključujejo vse sestavine cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

5.2 Stroški pošiljanja niso vključeni v nakupno ceno. Prikličete jih lahko prek ustrezno označenega gumba na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi, prikazani so ločeno med postopkom naročanja in jih dodatno krijete vi, razen če je bila obljubljena brezplačna dostava.

5.3 Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi.

5.4 Če v posameznih načinih plačila ni drugače določeno, plačilni zahtevki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, zapadejo v plačilo takoj.

6. Pogoji dostave

6.1 Pogoje dobave, rok dobave in morebitne obstoječe omejitve dobave najdete pod ustrezno označenim gumbom na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi.

6.2 Če ste potrošnik, je zakonsko urejeno, da tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega predmeta med prevozom preide na vas šele z izročitvijo blaga, ne glede na to, ali je pošiljka zavarovana ali ne. To ne velja, če ste samostojno naročili prevozno podjetje, ki ga ni imenoval podjetnik, ali osebo, ki je drugače določena za izvedbo prevoza.

7. Zakonska odgovornost za napake

7.1 Veljajo zakonsko določene pravice iz odgovornosti za napake.

7.2 Kot potrošnik morate takoj ob dostavi preveriti popolnost blaga, očitne napake in poškodbe pri prevozu ter nas in prevoznika čim prej obvestiti o morebitnih reklamacijah. Če tega ne boste upoštevali, to ne bo vplivalo na vaše zakonske garancijske zahtevke.

Warenkorb
Pomaknite se na vrh