Elállási jog

A fogyasztók elállási joga

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható.

Lemondási szabályzat

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette, feltéve, hogy Ön egy vagy több árut rendelt egy egységes megrendelés részeként, és ezeket egységesen szállítják vagy fogják szállítani;

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező.

A felmondási határidő betartásához elegendő, ha a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítést a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonást a következő címre kell küldeni

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat.

A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Visszatérítés

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

A kizárás vagy a lejárat okai

Az elállási jog kizárása:

Nincs elállási jog olyan áruk esetében, amelyek gyorsan romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje gyorsan túllépné a határidőt. Előtti lejárat olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a pecsétet a szállítást követően eltávolították; (1) A LÀZRU szempillaszérumra nem áll fenn a Ptk. 312g. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti elállási jog, ha a pecsétet eltávolították a csomagolásról. Ennek oka, hogy a LÀZRU szempillaszérum a BGB 312g. § (2) bekezdésének 2. pontja értelmében olyan termék, amely a pecsét feltörése után gyorsan megromlana, vagy amelynek lejárati ideje ettől kezdve gyorsan túllépné (2 hónap a LÀZRU szempillaszérum tartályának felbontása után). (2) Az elállási jog tehát nem áll fenn a BGB 312g. § (2) bekezdésének 2. pontja szerint, ha a LÀZRU szempillaszérum pecsétjét a kiszállítás után eltávolították, mert fennáll a veszélye annak, hogy a visszaküldött termék jelentősen rövidebb eltarthatósági idővel érkezik a viszonteladóhoz.

Az elállási jog ennek fényében kizárt, mivel a visszaszolgáltatandó, sérült pecséttel ellátott szempillaszérumot a LÀZRU nehezen vagy egyáltalán nem tudná továbbértékesíteni, figyelembe véve a visszaszállítási határidőt.

A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt..


Az elállási jog fennáll nem Szerződések esetében

  • olyan áruk szállítására, amelyek nem előre gyártottak, és amelyek előállítása során a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása a döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak;
  • olyan áruk szállítására, amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek szavatossági idejét gyorsan túllépnék;
  • Előfizetési szerződések.

——–

Az elállási jog idő előtt megszűnik a szerződések esetében.

  • olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a pecsétet a szállítás után eltávolították;
  • az áruk szállítása esetén, ha azok a szállítást követően jellegükből adódóan elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal;

_______

Minta lemondási űrlap

Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot. A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt.

1. visszatérés:

VDS - Szállítási és adatszolgáltatások
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Németország

E-mail: info@lazru.com

2. Ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/önmagunk által az alábbi áruk megvásárlására/az alábbi szolgáltatások nyújtására kötött szerződést.
Szolgáltatás (szükség esetén csatolja a számla másolatát)
Rendelési szám: ..........................................
Az áru mennyisége / megnevezése: ...........................
Vételár: ...................................................

3. megrendelve: ........................

4. beérkezett: ........................

5. A fogyasztó neve, címe: ......
Ügyfélszám: ........................................
Kereszt- és vezetéknév: .................................
Utca: .......................................................
Irányítószám és város: ..................................................

6. hely, dátum és aláírás ügyfél:
…………………………………………….

Warenkorb
Görgessen a tetejére