Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for forbrugere

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt en eller flere varer som led i en ensartet ordre, og at disse leveres eller vil blive leveret ensartet;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Tilbagekaldelsen skal sendes til

LAZRU KOSMETIK TRADING L.L.C.
Fast Touch Business Centre,
Bygning #312, kontor 101-08
Al Garhoud, Dubai DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER.
Postboks - 12887

EU Ansvarlig, Làjade GmbH
81673 München
Dingolfinger Str. 15
Tyskland

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Returnerer

Du skal returnere eller aflevere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Udelukkelse af fortrydelsesretten:

Ingen fortrydelsesret for varer, der er hurtigt fordærvelige, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet. For tidlig udløbsdato ved levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen; (1) Der er ingen fortrydelsesret for LÀDUTI hair restorer i henhold til § 312g, stk. 2, nr. 2, i den tyske borgerlige lovbog, hvis forseglingen er blevet fjernet fra emballagen. Dette skyldes, at LÀDUTI Hair Restorer er et produkt i henhold til § 312g, stk. 2, nr. 2, i BGB (den tyske borgerlige lovbog), som hurtigt vil blive ødelagt, når forseglingen er brudt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet fra dette tidspunkt (2 måneder efter åbning af LÀDUTI Hair Restorer-beholderen). (2) Fortrydelsesretten eksisterer derfor ikke i henhold til § 312g, stk. 2, nr. 2, i BGB, hvis LÀDUTI-håropretningsmidlets forsegling er blevet fjernet efter leveringen, fordi der er risiko for, at det returnerede produkt ville ankomme til forhandleren med en væsentlig kortere holdbarhed.

På denne baggrund er fortrydelsesretten udelukket, fordi den

Hårrestaurator med brudt forsegling til LÀDUTI i betragtning af den

returperioden vil være vanskelig eller umulig at videresælge.

Fortrydelsesretten er udelukket for brugte hygiejneartikler.


Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

  • til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov;
  • til levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet;
  • for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  • for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler.

——–

Fortrydelsesretten udløber før tid i tilfælde af kontrakter

  • for levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen;
  • for levering af varer, hvis disse på grund af deres art er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen;
  • for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

_______

Eksempel på afbestillingsformular

Hvis du ønsker at opsige kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular. Fortrydelsesretten er udelukket for brugte hygiejneartikler.

1. Retoure an:

VDS – Versand- und DatenService
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Tyskland

E-Mail: info@lazru.com

2. Jeg/vi ophæver hermed den kontrakt, som jeg/vi har indgået om køb af følgende varer/udførelse af følgende tjenesteydelser
Service (vedlæg evt. kopi af faktura)
Løbenummer: ..........................................
Mængde/varebetegnelse: ...........................
Købspris: ...................................................

3. bestilt den: ........................

4. modtaget den: ........................

5. Forbrugerens navn og adresse: ......
Kundenummer: ........................................
For- og efternavn: .................................
Gade: .......................................................
Postnummer og by: ..................................................

6. sted, dato og underskrift kunden:
…………………………………………….

Indkøbskurv
Scroll til toppen