Ochrona danych

Polityka prywatności

O ile poniżej nie podano inaczej, udostępnienie danych osobowych nie jest ani wymagane prawnie lub umownie, ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Niedostarczenie go nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim w następujących operacjach przetwarzania danych nie są podawane żadne inne informacje.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowania są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego hostingodawcy / dostawcy usług IT i zapisywane w logach (tzw. pliki log serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego dostępu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej strony internetowej, jak również w celu poprawy naszej oferty. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego 

Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych służy do nawiązania z Państwem kontaktu. Wysyłając wiadomość, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO za Państwa zgodą.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twój adres e-mail wykorzystamy tylko do przetworzenia Twojego żądania. Państwa dane zostaną wówczas usunięte, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Korzystanie z Google reCAPTCHA 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zapytanie służy do rozróżnienia danych wprowadzonych przez człowieka lub przez automatyczną, maszynową obróbkę. W tym celu Państwa dane są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Ponadto, adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA będą przekazywane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej, a w razie potrzeby również w USA. W odniesieniu do przekazywania danych do USA obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności, tzw. Tarcza Prywatności (Privacy Shield). Google uczestniczy w "Tarczy Prywatności" i podporządkował się jej wymogom. 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu, aby chronić naszą stronę internetową przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanej z nim polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówień

Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia oraz do rozpatrywania Twoich zapytań. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Niedostarczenie go spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem. 

Państwa dane są przekazywane np. wybranym przez Państwa firmom spedycyjnym i dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

Cookies 

Nasza strona używa plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie w celu uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i zaoferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie w celu analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie § 15 (3) TMG, jak również art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.

Dane zebrane od Państwa w ten sposób są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. Przypisanie danych do Państwa osoby nie jest więc już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, można zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Informacje na temat zarządzania (w tym wyłączania) plikami cookie w głównych przeglądarkach można znaleźć pod poniższymi linkami:

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Korzystanie z Google Analytics 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu Google będzie korzystał z uzyskanych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, aby ocenić sposób korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA dostępna jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w zorientowanym na zapotrzebowanie i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na wszystkich urządzeniach, można ustawić plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości. Aby było to w pełni skuteczne, użytkownik musi zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Dezaktywuj Google Analytics. 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych za pomocą "Shariff 

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych. Aby zapewnić Ci kontrolę nad Twoimi danymi, używamy bezpiecznych dla prywatności przycisków "Shariff".

Bez Państwa wyraźnej zgody nie są tworzone żadne linki do serwerów sieci społecznościowych, a tym samym nie są przekazywane żadne dane.

"Shariff" to opracowanie autorstwa specjalistów z magazynu komputerowego c't. Umożliwia on większą prywatność w sieci i zastępuje zwykłe przyciski "udostępnij" w sieciach społecznościowych. Więcej informacji na temat projektu Shariff można znaleźć tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Po kliknięciu na przyciski pojawia się okno pop-up, w którym można zalogować się do odpowiedniego dostawcy z danymi. Dopiero po aktywnym zalogowaniu się zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z sieciami społecznościowymi.

Poprzez zalogowanie się użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Przesyłany jest między innymi Państwa adres IP oraz informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli użytkownik jest połączony jednocześnie z jednym lub kilkoma kontami na portalach społecznościowych, zebrane informacje zostaną również przypisane do odpowiednich profili. Można temu zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i przed aktywacją przycisków. Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane za pomocą funkcji "Shariff".

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również o prawach użytkownika w tym względzie i możliwościach ochrony prywatności można znaleźć w powiązanych informacjach o ochronie danych osobowych dostawców usług.

Google+ firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook z Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter z Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest z Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram firmy Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing z XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Korzystanie z GoogleMaps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji osadzania map GoogleMaps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funkcja ta umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map. W ramach tego procesu Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane osób odwiedzających strony internetowe podczas wywoływania przez nich stron, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps.

Państwa dane mogą być również przekazywane do USA. Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności w odniesieniu do przekazywania danych do USA.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam też masz możliwość zmiany swoich ustawień w centrum prywatności, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi danymi przetwarzanymi przez Google i chronić je.

Czas składowania

Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres trwania gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli spełnione są wymogi prawne, zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdą Państwo w naszym nadruku.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Koszyk
Przewiń do góry