Imprint

Zastrzeżenie
Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z największą możliwą starannością. Lazru nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

1. Linki zewnętrzne:
W przypadku linków zewnętrznych do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"), strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Gdy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził ich zawartość pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli jednak zostaną ujawnione naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

2. Prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie | © copyright:
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i dodatkowe prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Nieautoryzowane powielanie lub przesyłanie pojedynczych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Wyświetlanie tej witryny w zewnętrznych ramkach jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą.

3. Ochrona danych
Podczas odwiedzania strony internetowej dostawcy mogą zostać zapisane informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, lecz są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie dla celów statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Oferent zwraca wyraźnie uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) jest narażona na luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych z odcisku palca do celów reklamy jest wyraźnie niepożądane, chyba że dostawca wyraził na to wcześniej pisemną zgodę lub istnieją już stosunki handlowe. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej sprzeciwiają się niniejszym komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu ich danych.

4. Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych punktów od 1 do 4, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Lazru to marka należąca do:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Koszyk
Przewiń do góry