Tryk

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på denne hjemmeside er skabt med den størst mulige omhu. Lazru garanterer dog ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af indholdet på hjemmesiden sker på brugerens egen risiko.

1. Eksterne links:
I tilfælde af eksterne links til tredjepartswebsteder ("eksterne links"). disse websteder er underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links først blev oprettet, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle juridiske overtrædelser. På det tidspunkt var der ingen juridiske overtrædelser. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Medtagelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør indholdet bag henvisningen eller linket til sit eget. Det er ikke rimeligt for udbyderen konstant at overvåge de eksterne links uden konkrete indikationer på juridiske overtrædelser. Men hvis juridiske overtrædelser bliver kendt, vil sådanne eksterne links blive slettet med det samme.

2. Ophavsret og accessorisk ophavsret | © copyright:
Indholdet, der offentliggøres på denne hjemmeside, er underlagt tysk lov om ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til tysk lov om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især for kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller reproduktion af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Uautoriseret reproduktion eller transmission af individuelt indhold eller komplette sider er ikke tilladt og er strafbart. Kun fremstilling af kopier og downloads til personlig, privat og ikke-kommerciel brug er tilladt. Visning af denne hjemmeside i eksterne frames er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

3. Databeskyttelse
Når du besøger udbyderens websted, kan der gemmes oplysninger om adgangen (dato, klokkeslæt og den viste side). Disse data hører ikke til personoplysninger, men er anonymiserede. De evalueres udelukkende til statistiske formål. De videregives ikke til tredjeparter til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Udbyderen gør udtrykkeligt opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) er underlagt sikkerhedshuller og ikke kan beskyttes fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Det er udtrykkeligt ikke ønsket at bruge kontaktoplysningerne i aftrykket til kommerciel reklame, medmindre udbyderen tidligere har givet sit skriftlige samtykke eller der allerede eksisterer en forretningsforbindelse. Udbyderen og alle de personer, der er nævnt på dette websted, gør hermed indsigelse mod enhver kommerciel anvendelse og videregivelse af deres data.

4. Særlige vilkår for brug
I det omfang særlige betingelser for individuel brug af dette websted afviger fra de førnævnte punkter 1. til 4., vil dette udtrykkeligt blive angivet på det relevante sted. I dette tilfælde gælder de særlige brugsbetingelser i det pågældende tilfælde.

Lazru er et mærke fra:

Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som findes på https://ec.europa.eu/odr.

Indkøbskurv
Rul til toppen