GT&C

Uvjeti i odredbe i podaci o korisnicima

I. Opći uvjeti poslovanja

§ 1. Osnovne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore koje sklapate s nama kao dobavljač (Lazru) putem web stranice www.lazru.com. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključivanje bilo kakvih uvjeta koje ste možda koristili je u suprotnosti.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njihovoj trgovačkoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju samostalne profesionalne ili trgovačke djelatnosti.

§ 2. Sklapanje ugovora

(1) Predmet ugovora je prodaja robe.

(2) Čim se odgovarajući proizvod postavi na naše web stranice, dajemo vam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u opisu artikla.

(3) Ugovor se sklapa putem sustava online košarica kako slijedi:
Roba namijenjena kupnji stavlja se u „košarica“. Odgovarajućim gumbom na navigacijskoj traci možete pozvati "košaricu" i izvršiti izmjene u bilo kojem trenutku.
Nakon pozivanja stranice "Naplata" i unosa osobnih podataka kao i uvjeta plaćanja i dostave, svi podaci o narudžbi ponovno se prikazuju na stranici pregleda narudžbe.
Ako koristite sustav trenutnog plaćanja (npr. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) kao način plaćanja, ili ćete biti preusmjereni na stranicu s pregledom narudžbe u našoj online trgovini ili ćete prvo biti odvedeni na proslijeđena web stranica pružatelja sustava neposrednog plaćanja.
Ako ste proslijeđeni na odgovarajući sustav instant plaćanja, napravite odgovarajući odabir ili tamo unesite svoje podatke. Zatim ćete biti preusmjereni natrag na stranicu s pregledom narudžbe u našoj online trgovini.
Prije slanja narudžbe imate mogućnost ponovno provjeriti sve podatke, promijeniti ih (također pomoću funkcije "back" internet preglednika) ili otkazati kupnju.
Podnošenjem narudžbe pomoću gumba "Kupi sada" izjavljujete da prihvaćate ponudu na pravno obvezujući način, čime se zaključuje ugovor.

(4) Vaši zahtjevi za pripremu ponude za Vas nisu obvezujući. Napravit ćemo vam obvezujuću ponudu u tekstualnom obliku (npr. putem e-pošte) koju možete prihvatiti u roku od 5 dana.

(5) Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora odvija se putem e-maila, u nekim slučajevima automatski. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste nam dali ispravna, da je zaprimanje e-mailova tehnički zajamčeno i, posebno, da ga ne sprječavaju SPAM filteri.

§ 3 Trajanje ugovora / Raskid

Ako je ugovor o periodičnim/trajnim uslugama (pretplata), ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti takav ugovor bez najave do sljedećeg datuma isporuke bez navođenja razloga. Pravo na izvanredni raskid iz važnih razloga, posebice ponovne povrede glavnih ugovornih obveza, ostaje nepromijenjeno.

Otkazivanje se može izvršiti na korisničkom računu putem stavke izbornika "Pretplata" i tamo putem "Obrasca za otkazivanje" ili u tekstualnom obliku (poštom ili e-mailom).

§ 4. Pravo zadržavanja, zadržavanje vlasništva

(1) Pravo zadržavanja možete ostvariti samo ako se radi o tražbinama iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

§ 5 Odgovornost

(1) U potpunosti smo odgovorni za štetu nastalu uslijed ozljede života, tijela ili zdravlja. Nadalje, neograničeno smo odgovorni u svim slučajevima namjere i krajnje nepažnje, u slučaju lažnog prikrivanja kvara, u slučaju preuzimanja jamstva za stanje predmeta kupnje te u svim drugim zakonom reguliranim slučajevima.

(2) Odgovornost za nedostatke u okviru zakonskog jamstva temelji se na relevantnom propisu u našim podacima o kupcima (II. dio).

(3) Ako se utječe na bitne ugovorne obveze, naša je odgovornost za blagi nemar ograničena na predvidivu štetu koja je tipična za ugovor. Bitne ugovorne obveze su bitne obveze koje proizlaze iz prirode ugovora i čije bi kršenje ugrozilo postizanje svrhe ugovora, kao i obveze koje nam ugovor nameće prema svom sadržaju radi postizanja svrhe ugovora. ugovora, čije ispunjenje prije svega omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čiju se poštivanje možete redovito osloniti.

(4) U slučaju povrede beznačajnih ugovornih obveza, odgovornost za povredu dužnosti iz neznatne nesavjesnosti je isključena.

(5) Prema trenutnom stanju tehnike, ne može se jamčiti da će prijenos podataka putem Interneta biti bez grešaka i/ili dostupan u svakom trenutku. U tom smislu, nismo odgovorni za stalnu ili neprekidnu dostupnost web stranice i usluge koja se na njoj nudi.

§ 6 Izbor zakona, mjesto obavljanja, mjesto nadležnosti

(1) Primjenjuje se njemački zakon. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u mjeri u kojoj se ne povlači zaštita koju osiguravaju prisilne odredbe zakona države uobičajenog boravišta potrošača (načelo povoljnosti).

(2) Mjesto obavljanja svih usluga koje proizlaze iz poslovnog odnosa s nama i nadležnost je naše sjedište ako niste potrošač nego trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava. Isto vrijedi ako nemate opću nadležnost u Njemačkoj ili EU ili ako vaše prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u vrijeme podnošenja tužbe. Ovlaštenje za žalbu sudu u drugom zakonskom mjestu nadležnosti ostaje nepromijenjeno.

(3) Odredbe UN-ove konvencije o prodaji izričito se ne primjenjuju.

_______

II. Informacije o kupcima

1. Identitet prodavatelja

Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), kojoj se može pristupiti na http://ec.europa.eu/odr.

2. Podaci o sklapanju ugovora

Tehnički koraci za sklapanje ugovora, sklapanje samog ugovora i opcije ispravka provode se u skladu s § 2. naših Općih uvjeta (I. dio).

3. Jezik ugovora, pohrana teksta ugovora

3.1. Vertragssprache ist englisch.

3.2. Ne spremamo cijeli tekst ugovora. Prije slanja narudžbe putem online sustava košarica, podaci o ugovoru mogu se ispisati ili elektronski spremiti pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podaci o narudžbi, podaci propisani zakonom za ugovore na daljinu i Opći uvjeti poslat ćemo vam ponovno e-poštom.

3.3. Ako zatražite ponudu izvan sustava online košarica, dobit ćete sve podatke o ugovoru kao dio obvezujuće ponude u tekstualnom obliku, npr. e-poštom, koji možete ispisati ili spremiti elektronički.

4. Bitne karakteristike robe ili usluge

Bitne značajke robe i/ili usluge mogu se pronaći u odgovarajućoj ponudi.

5. Cijene i uvjeti plaćanja

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve komponente cijene uključujući sve primjenjive poreze.

5.2. Troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu. Oni se mogu pozvati putem odgovarajuće označene tipke na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi, prikazani su zasebno tijekom procesa narudžbe i dodatno ih snosite, osim ako je obećana besplatna dostava.

5.3. Načini plaćanja koji su Vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

5.4. Ako za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, zahtjevi za plaćanje iz sklopljenog ugovora dospijevaju odmah.

6. Uvjeti isporuke

6.1. Uvjete isporuke, datum isporuke i sva postojeća ograničenja isporuke možete pronaći pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2. Ako ste potrošač, zakonom je regulirano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja artikla koji se prodaje tijekom otpreme prelazi na Vas tek kada Vam se roba preda, bez obzira na to je li pošiljka osigurana ili neosigurana. Ovo se ne primjenjuje ako ste samostalno naručili prijevoznu tvrtku koju nije imenovao izvođač ili druga osoba odgovorna za obavljanje pošiljke.

7. Zakonska odgovornost za nedostatke

7.1. Zakonska prava na odgovornost za nedostatke postoje.

7.2. Kao potrošač, molimo Vas da odmah po isporuci provjerite robu na kompletnost, očite nedostatke i oštećenja u transportu te da nas i prijevoznika obavijestite o eventualnim reklamacijama u najkraćem mogućem roku. Ako se ne pridržavate, to nema utjecaja na vaše zakonske zahtjeve za jamstvo.

Košarica
Pomaknite se na vrh