GT&C

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

I. Yleiset ehdot

§ 1 Perussäännökset

(1) Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (Lazru) verkkosivuston www.lazru.com kautta. Ellei toisin ole sovittu, vastustamme käyttämiesi omien ehtojen sisällyttämistä.

(2) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään toimii itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa harjoittaessaan.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti.

(2) Sijoittamalla kyseisen tuotteen verkkosivuillemme annamme sinulle sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä kohteen kuvauksessa mainituin ehdoin.

(3) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat sijoitetaan ostoskoriin. Voit avata ostoskorin navigointipalkin vastaavasta painikkeesta ja tehdä siihen muutoksia milloin tahansa.
Kun olet avannut "Checkout"-sivun ja syöttänyt henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, kaikki tilauksen tiedot näkyvät jälleen tilauksen yleiskatsaussivulla.
Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), pääset joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai sinut ohjataan ensin pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle.
Jos sinut ohjataan vastaavaan pikamaksujärjestelmään, tee vastaava valinta tai syötä tietosi siellä. Lopuksi sinut ohjataan takaisin verkkokauppaamme tilauksen yleiskatsaussivulle.
Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa kaikki tiedot uudelleen, muuttaa niitä (myös internet-selaimen "takaisin"-toiminnon avulla) tai peruuttaa osto.
Lähettämällä tilauksen "osta nyt" -painikkeella ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.

(4) Pyyntösi tarjouksen laatimisesta eivät ole sinua sitovia. Lähetämme sinulle sitovan tarjouksen tekstimuodossa (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa.

(5) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse osittain automaattisesti. Sinun on siis varmistettava, että meille ilmoittamasi sähköpostiosoite on oikea, että sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti taattu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.

§ 3 Sopimuksen voimassaoloaika / irtisanominen

Jos sopimus koskee toistuvia/pysyviä palveluja (tilaus), sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman ennakkoilmoitusta seuraavaan toimituspäivään mennessä ilman perusteluja. Oikeutta ylimääräiseen irtisanomiseen perustellusta syystä, erityisesti sopimusvelvoitteiden toistuvasta rikkomisesta, ei muuteta.

Peruutus voidaan tehdä asiakastilillä valikkokohdan "Tilaus" kautta ja siellä "Peruutuslomakkeella" tai tekstimuodossa (postitse tai sähköpostitse).

§ 4 Pidätysoikeus, omistusoikeuden varaaminen

(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samaan sopimussuhteeseen liittyviä vaatimuksia.

(2) Tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

§ 5 Vastuu

(1) Olemme kussakin tapauksessa rajoituksetta vastuussa vahingoista, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta. Lisäksi olemme rajoituksetta vastuussa kaikissa tapauksissa, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, vian vilpillisestä salaamisesta, ostokohteen laatua koskevan takuun antamisesta ja kaikissa muissa laissa säädetyissä tapauksissa.

(2) Lakisääteisen takuun piiriin kuuluvista virheistä aiheutuvaa vastuuta säännellään asiakastietojemme (osa II) vastaavassa määräyksessä.

(3) Siltä osin kuin kyseessä ovat olennaiset sopimusvelvoitteet, vastuumme lievästä huolimattomuudesta rajoittuu sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat olennaisia velvoitteita, jotka johtuvat sopimuksen luonteesta ja joiden rikkominen vaarantaisi sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen, sekä velvoitteita, jotka sopimus sen sisällön mukaan asettaa meille sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, joiden täyttäminen mahdollistaa ylipäätään sopimuksen asianmukaisen täyttämisen ja joiden noudattamiseen voit säännöllisesti luottaa.

(4) Kun kyseessä on aineettomien sopimusvelvoitteiden rikkominen, vastuu on poissuljettu lievästi huolimattomien sopimusvelvoitteiden rikkomisten osalta.

(5) Internetin kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa ei voida taata virheettömäksi ja/tai aina käytettävissä olevaksi tekniikan nykytason mukaan. Tässä suhteessa emme ole vastuussa verkkosivuston ja siellä tarjottavien palvelujen jatkuvasta tai keskeytymättömästä saatavuudesta.

§ 6 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei sen vuoksi poisteta (suosimisperiaate).

(2) Kaikkien kanssamme solmituista liikesuhteista johtuvien palveluiden suorituspaikka ja oikeuspaikka on kotipaikkamme, jos et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto. Sama pätee, jos sinulla ei ole yleistä asuinpaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai jos asuinpaikkasi tai asuinpaikkasi ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä. Tämä ei vaikuta oikeuteen nostaa kanne tuomioistuimessa myös toisessa lakisääteisessä oikeuspaikassa.

(3) YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten yleissopimuksen määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

_______

II. Asiakastiedot

1. Myyjän henkilöllisyys

Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

2. Tiedot sopimuksen tekemisestä

Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausvaihtoehdot toteutetaan yleisten sopimusehtojemme 2 §:n mukaisesti (osa I).

3. Sopimuskieli, sopimustekstin tallennus

3.1. Sopimuskieli on englanti.

3.2 Emme tallenna sopimuksen koko tekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnolla. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, sinulle lähetetään uudelleen sähköpostitse tilaustiedot, etäsopimuksia varten lakisääteiset tiedot ja yleiset sopimusehdot.

3.3 Kun kyseessä ovat verkkokorijärjestelmän ulkopuoliset tarjouspyynnöt, saat kaikki sopimustiedot osana sitovaa tarjousta tekstimuodossa, esimerkiksi sähköpostitse, jonka voit tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. Tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

5. Hinnat ja maksutavat

5.1 Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

5.2 Aiheutuneet toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne ovat nähtävillä erikseen tilausprosessin aikana, ja ne ovat sinun maksettavissasi, ellei ilmaista toimitusta ole luvattu.

5.3 Käytettävissäsi olevat maksutavat näkyvät verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa vastaavalla painikkeella.

5.4 Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

6. Toimitusehdot

6.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme tai kyseisestä tarjouksesta vastaavasta painikkeesta.

6.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta tavaran luovutuksen yhteydessä riippumatta siitä, onko kuljetus vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, että olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan kuljetuksen.

7. Lakisääteinen virhevastuu

7.1 Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.

7.2 Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan meille ja kuljetusliikkeelle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et noudata tätä, se ei vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

Warenkorb
Selaa alkuun