Otisk

Odmítnutí odpovědnosti
Obsah těchto webových stránek je vytvořen s maximální možnou péčí. Lazru však nezaručuje přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Používání obsahu těchto webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

1. Externí odkazy:
V případě externích odkazů na webové stránky třetích stran (dále jen "externí odkazy") nesou za tyto stránky odpovědnost jejich provozovatelé. Při prvním vytvoření externích odkazů poskytovatel zkontroloval, zda externí obsah neporušuje právní předpisy. V té době nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Zařazení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá obsah, který se za odkazem nebo linkem skrývá, za svůj. Není účelné, aby poskytovatel neustále sledoval externí odkazy bez konkrétních indicií o porušení právních předpisů. Pokud se však dozví o porušení právních předpisů, budou takové externí odkazy neprodleně odstraněny.

2. Autorská práva a vedlejší autorská práva | © copyright:
Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a vedlejším autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a vedlejšími autorskými právy, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravu, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Neoprávněná reprodukce nebo přenos jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povolena a je trestná. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Zobrazování těchto webových stránek v externích rámech je povoleno pouze s písemným souhlasem.

3. Ochrana údajů
Při návštěvě webových stránek poskytovatele lze ukládat informace o přístupu (datum, čas, zobrazená stránka). Tyto údaje nepatří mezi osobní údaje, ale jsou anonymizované. Vyhodnocují se výhradně pro statistické účely. Není předáván třetím stranám pro komerční ani nekomerční účely. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) podléhá bezpečnostním slabinám a nelze jej zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Použití kontaktních údajů otisku pro komerční reklamu není výslovně žádoucí, pokud k tomu poskytovatel předem nedal písemný souhlas nebo pokud již existuje obchodní vztah. Poskytovatel a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách tímto vyjadřují nesouhlas s jakýmkoli komerčním využitím a zveřejněním svých údajů.

4. Zvláštní podmínky používání
Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá použití této webové stránky odchylují od výše uvedených čísel 1. až 4., bude to výslovně uvedeno na příslušném místě. V takovém případě se na daný případ vztahují zvláštní podmínky používání.

Lazru je značka společnosti:

Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR), která je přístupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Nákupní košík
Přejděte na začátek