Εκτύπωση

Αποποίηση ευθύνης
Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου δημιουργήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, η Lazru δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του παρεχόμενου περιεχομένου. Η χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

1. εξωτερικοί σύνδεσμοι:
Σε περίπτωση εξωτερικών συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων ("εξωτερικοί σύνδεσμοι"), οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη των αντίστοιχων διαχειριστών. Κατά την πρώτη δημιουργία των εξωτερικών συνδέσμων, ο πάροχος έλεγξε το εξωτερικό περιεχόμενο για τυχόν νομικές παραβάσεις. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν εμφανείς νομικές παραβιάσεις. Ο πάροχος δεν έχει καμία επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η συμπερίληψη εξωτερικών συνδέσμων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος υιοθετεί το περιεχόμενο πίσω από την αναφορά ή τον σύνδεσμο ως δικό του. Δεν είναι λογικό για τον πάροχο να παρακολουθεί συνεχώς τους εξωτερικούς συνδέσμους χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβάσεων. Ωστόσο, εάν γίνουν γνωστές νομικές παραβιάσεις, οι εν λόγω εξωτερικοί σύνδεσμοι θα διαγράφονται αμέσως.

2. πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα | © copyright:
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των παρεπόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε χρήση που δεν επιτρέπεται από τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την αντιγραφή, επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία ή αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή μετάδοση μεμονωμένων περιεχομένων ή ολόκληρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται από το νόμο. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Η προβολή του παρόντος δικτυακού τόπου σε εξωτερικά πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

3. προστασία δεδομένων
Με την επίσκεψη στον ιστότοπο του παρόχου, μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση (ημερομηνία, ώρα, προβαλλόμενη σελίδα). Τα δεδομένα αυτά δεν ανήκουν στα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι ανώνυμα. Αξιολογούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Δεν διαβιβάζονται σε τρίτους για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Ο πάροχος επισημαίνει ρητά ότι η διαβίβαση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υπόκειται σε κενά ασφαλείας και δεν μπορεί να προστατευθεί πλήρως από την πρόσβαση τρίτων.

Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας στο αποτύπωμα για εμπορική διαφήμιση δεν είναι ρητά επιθυμητή, εκτός εάν ο πάροχος έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ή εάν υπάρχει ήδη επιχειρηματική σχέση. Ο πάροχος και όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αντιτίθενται με το παρόν σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση και γνωστοποίηση των δεδομένων τους.

4. ειδικοί όροι χρήσης
Εφόσον οι ειδικοί όροι για μεμονωμένες χρήσεις του παρόντος δικτυακού τόπου αποκλίνουν από τους προαναφερθέντες αριθμούς 1. έως 4., αυτό θα αναφέρεται ρητά στο κατάλληλο σημείο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι χρήσης ισχύουν στην αντίστοιχη μεμονωμένη περίπτωση.

Η Lazru είναι ένα εμπορικό σήμα της:

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.

Warenkorb
Μετακινηθείτε στην κορυφή