Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ak nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonne alebo zmluvne požadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť údaje. Jej neposkytnutie nebude mať žiadne následky. To platí len v rozsahu, v akom sa pri nasledujúcich spracovateľských operáciách neposkytujú žiadne iné informácie.

"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Súbory denníka servera

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia osobných údajov. 

Pri každom prístupe na našu webovú stránku sa údaje o používaní prenášajú prostredníctvom vášho internetového prehliadača k nám alebo k nášmu webovému hostiteľovi/poskytovateľovi IT služieb a ukladajú sa do protokolových údajov (tzv. súborov protokolu servera). Tieto uložené údaje zahŕňajú napríklad názov stránky, ku ktorej sa pristupovalo, dátum a čas prístupu, IP adresu, objem prenesených údajov a poskytovateľa, ktorý o prístup požiadal. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu zabezpečiť bezproblémovú prevádzku našej webovej stránky, ako aj zlepšiť našu ponuku. 

Zber a spracovanie údajov pri použití kontaktného formulára 

Pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním zaslaných údajov. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vašu e-mailovú adresu použijeme len na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú následne vymazané, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.

Používanie reCAPTCHA od spoločnosti Google 

Na našich webových stránkach používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Dotaz slúži na rozlíšenie vstupu, ktorý zadal človek alebo ktorý bol automatizovane spracovaný strojom. Na tento účel sa vaše údaje prenášajú do spoločnosti Google a tam sa ďalej používajú. Okrem toho sa spoločnosti Google odošle IP adresa a všetky ďalšie údaje, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA. Tieto údaje spracúva spoločnosť Google v rámci Európskej únie a v prípade potreby aj v USA. Pre prenosy údajov do USA platí rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, tzv. štít na ochranu súkromia. Spoločnosť Google sa zúčastňuje na Štíte na ochranu osobných údajov a podriadila sa jeho požiadavkám. 

Spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu chrániť našu webovú stránku pred automatizovaným špehovaním, zneužívaním a SPAMom.

Viac informácií o službe Google reCAPTCHA a súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy

Zhromažďovanie, spracovanie a zasielanie osobných údajov pre objednávky

Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na vybavenie a spracovanie vašej objednávky a na vybavenie vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ak ho nepredložíte, zmluva sa neuzavrie. Spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO a je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami. 

Vaše údaje sa odovzdávajú napríklad prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingu, ktorých ste si vybrali, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb na spracovanie objednávok a poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.

Cookies 

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom do počítačového systému používateľa. Keď používateľ vyvolá webovú lokalitu, v jeho operačnom systéme sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. Súbory cookie používame na to, aby sme našu webovú lokalitu urobili užívateľsky prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Okrem toho súbory cookie umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránky a ponúkať vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre tieto účely je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Na našich webových stránkach používame aj súbory cookie na účely analýzy správania návštevníkov našich stránok pri surfovaní.

Spracúvanie sa vykonáva na základe § 15 ods. 3 TMG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu na vyššie uvedené účely.

Údaje, ktoré sa od vás takto zhromažďujú, sú pseudonymizované pomocou technických opatrení. Priradenie údajov k vašej osobe preto už nie je možné. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými vašimi osobnými údajmi.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača. Preto máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ako spravovať súbory cookie (vrátane ich vypnutia) v hlavných prehliadačoch sa dozviete na nasledujúcich odkazoch:

Prehliadač Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Používanie služby Google Analytics 

Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy Google Analytics spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Spracovanie údajov slúži na účely analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov. Na tento účel bude spoločnosť Google používať informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. To znamená, že spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre prenosy údajov do USA je k dispozícii rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu na dopytovo orientovanom a cielenom dizajne webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje vo všetkých zariadeniach, môžete nastaviť súbor cookie opt-out. Súbory cookie s možnosťou odhlásenia zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Aby bolo toto opatrenie plne účinné, musíte sa odhlásiť vo všetkých používaných systémoch a zariadeniach. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie na odhlásenie: Deaktivujte službu Google Analytics. 

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

Používanie sociálnych zásuvných modulov prostredníctvom "Shariff 

Na našich webových stránkach používame doplnky sociálnych sietí. Aby ste mali svoje údaje pod kontrolou, používame tlačidlá "Shariff", ktoré chránia súkromie.

Bez vášho výslovného súhlasu sa nevytvárajú žiadne prepojenia so servermi sociálnych sietí a následne sa neprenášajú žiadne údaje.

"Shariff" je vývoj odborníkov počítačového časopisu c't. Umožňuje viac súkromia na sieti a nahrádza bežné tlačidlá "zdieľať" v sociálnych sieťach. Viac informácií o projekte Shariff nájdete tu https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Po kliknutí na tlačidlá sa zobrazí vyskakovacie okno, v ktorom sa môžete prihlásiť k príslušnému poskytovateľovi so svojimi údajmi. Až po tomto aktívnom prihlásení sa vytvorí priame spojenie so sociálnymi sieťami.

Prihlásením súhlasíte s prenosom svojich údajov príslušnému poskytovateľovi sociálnych médií. Okrem iného sa prenesie vaša IP adresa a informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste súčasne pripojení k jednému alebo viacerým kontám sociálnych sietí, zhromaždené informácie sa priradia aj k vašim príslušným profilom. Tomuto priradeniu môžete zabrániť len tak, že sa pred návštevou našej webovej stránky a pred aktiváciou tlačidiel odhlásite zo svojich účtov na sociálnych sieťach. Nižšie uvedené sociálne siete sú integrované pomocou funkcie "Shariff".

Viac informácií o rozsahu a účele zhromažďovania a používania údajov, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v prepojených oznámeniach poskytovateľov o ochrane údajov.

Google+ spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter spoločnosti Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest of Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram spoločnosti Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing spoločnosti XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Používanie GoogleMaps

Na našej webovej stránke používame funkciu na vkladanie máp GoogleMaps spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funkcia umožňuje vizuálne zobrazenie geografických informácií a interaktívnych máp. Spoločnosť Google pritom zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje od návštevníkov webových stránok, keď vyvolávajú stránky, na ktorých sú mapy GoogleMaps integrované.

Vaše údaje sa môžu preniesť aj do USA. Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti prenosu údajov do USA.

Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu na dopytovo orientovanom a cielenom dizajne našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. V centre ochrany osobných údajov máte tiež možnosť zmeniť nastavenia, aby ste mohli spravovať a chrániť svoje údaje spracúvané spoločnosťou Google.

Doba skladovania

Po úplnom spracovaní zmluvy sa údaje najprv uchovávajú počas trvania záručnej lehoty, potom s prihliadnutím na zákonné, najmä daňové a obchodnoprávne lehoty uchovávania, a po uplynutí tejto lehoty sa vymažú, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.

Práva dotknutej osoby

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte podľa článkov 15 až 20 DSGVO tieto práva: právo na informácie, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov.

Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO a proti spracovaniu na účely priameho marketingu v súlade s článkom 21 ods. 1 DSGVO.

Ak chcete, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v našej tlači.

Právo odvolať sa na dozorný orgán

V súlade s článkom 77 DSGVO máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov nie je zákonné.

Právo na námietku

Ak je tu uvedené spracovanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu s účinnosťou do budúcnosti z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Po vznesení námietky sa spracúvanie dotknutých údajov ukončí, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu tak, že nás o tom informujete. Po vznesení námietky prestaneme spracúvať príslušné údaje na účely priameho marketingu.

Warenkorb
Prejsť na začiatok