Spôsoby prepravy

VERSANDBEDINGUNGEN

Tovar sa dodáva v celej Európe aj mimo nej.

Zásielky s neutrálnymi emisiami CO2 zasielame so spoločnosťou DHL GOGREEN.

NÁKLADY NA DOPRAVU (vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty)

Dodávky v rámci EÚ:

5 €

Dodávky mimo EÚ:

Zákazník musí sám zaplatiť clo a dovoznú daň v závislosti od hodnoty tovaru.

Non-EU:

Švajčiarsko: 6 CHF

United Kingdom: 5 GBP


DODACIE LEHOTY

Pokiaľ v príslušnej ponuke nie je uvedená iná lehota, dodanie tovaru sa uskutoční do 2 - 3 dní na domácom trhu (Nemecko), v prípade dodávok do zahraničia do 3 - 5 dní od uzavretia zmluvy (v prípade dohodnutej platby vopred po čase vášho platobného príkazu).
Upozorňujeme, že v nedeľu a počas štátnych sviatkov sa tovar nedodáva.
Ak ste si objednali tovar s rôznymi dodacími lehotami, pošleme vám tovar v jednej zásielke, pokiaľ sme sa s vami nedohodli inak. V takom prípade sa dodacia lehota určí podľa položky s najdlhšou dodacou lehotou, ktorú ste si objednali.

Warenkorb
Prejsť na začiatok