Προστασία δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ούτε είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα δεδομένα. Η μη παροχή τους δεν θα έχει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν παρέχονται άλλες πληροφορίες στις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας.

"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. 

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα χρήσης διαβιβάζονται σε εμάς ή στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας / πληροφορικής από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο και αποθηκεύονται σε δεδομένα καταγραφής (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα της σελίδας στην οποία έγινε η πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, τη διεύθυνση IP, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται και τον πάροχο που έκανε την αίτηση. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO από έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπού μας, καθώς και για τη βελτίωση της προσφοράς μας. 

Συλλογή και επεξεργασία κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας 

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο μηνύματος) μόνο στο βαθμό που τα έχετε δηλώσει. Η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας. Με την αποστολή του μηνύματός σας, συναινείτε στην επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 (1) lit. a DSGVO με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας σχετικά, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μόνο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε συναινέσει σε περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Χρήση του Google reCAPTCHA 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, "Google") στον ιστότοπό μας. Το ερώτημα εξυπηρετεί το σκοπό της διάκρισης της εισαγωγής από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένη, μηχανική επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό, η εισαγωγή σας διαβιβάζεται στην Google και χρησιμοποιείται εκεί. Επιπλέον, η διεύθυνση IP και κάθε άλλο δεδομένο που απαιτείται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA διαβιβάζεται στην Google. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εάν είναι απαραίτητο, και στις ΗΠΑ. Για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ ισχύει μια απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η "Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής". Η Google συμμετέχει στην "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" και έχει υποβληθεί στις απαιτήσεις. 

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO από το έννομο συμφέρον για την προστασία του ιστότοπού μας από την αυτοματοποιημένη κατασκοπεία, την κατάχρηση και το SPAM.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και τη σχετική πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html και https://www.google.com/privacy

Συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για παραγγελίες

Όταν κάνετε μια παραγγελία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση και επεξεργασία της παραγγελίας σας και για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας. Η παροχή των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Η μη παροχή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη σύναψη σύμβασης. Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση σύμβασης μαζί σας. 

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται, για παράδειγμα, στις εταιρείες αποστολής και στους παρόχους dropshipping που έχετε επιλέξει, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία παραγγελιών και στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής. Σε όλες τις περιπτώσεις, τηρούμε αυστηρά τις νομικές απαιτήσεις. Το εύρος της διαβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο.

Cookies 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης καλεί έναν ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική σειρά χαρακτήρων που επιτρέπει τη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης όταν καλείται ξανά ο ιστότοπος. Χρησιμοποιούμε τα cookies με σκοπό να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας και να σας προσφέρουν υπηρεσίες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των cookies. Για αυτές, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στον ιστότοπό μας με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπού μας.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του TMG καθώς και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του DSGVO από το έννομο συμφέρον για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς με αυτόν τον τρόπο ψευδωνυμοποιούνται με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Επομένως, έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies και τη διαβίβαση των δεδομένων που περιέχουν. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στον πλήρη βαθμό τους.

Μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε (συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης) τα cookies στα κύρια προγράμματα περιήγησης ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Σαφάρι: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Χρήση του Google Analytics 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, "Google") στον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της ανάλυσης αυτού του ιστότοπου και των επισκεπτών του. Για το σκοπό αυτό, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που λαμβάνονται για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης του παρόντος δικτυακού τόπου με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO από το έννομο συμφέρον για τον προσανατολισμένο στη ζήτηση και στοχευμένο σχεδιασμό του ιστότοπου. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics σε όλες τις συσκευές, μπορείτε να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης. Τα cookies εξαίρεσης αποτρέπουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Πρέπει να κάνετε opt-out σε όλα τα συστήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να είναι αυτό πλήρως αποτελεσματικό. Αν κάνετε κλικ εδώ, θα οριστεί το cookie εξαίρεσης: Απενεργοποίηση του Google Analytics. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/de.html ή κάτω από https://www.google.de/intl/de/policies/.

Χρήση κοινωνικών plug-ins μέσω του "Shariff". 

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας. Για να έχετε τον έλεγχο των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα ασφαλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής κουμπιά "Shariff".

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, δεν δημιουργούνται σύνδεσμοι με τους διακομιστές των κοινωνικών δικτύων και, κατά συνέπεια, δεν διαβιβάζονται δεδομένα.

Το "Shariff" είναι μια εξέλιξη από τους ειδικούς του περιοδικού για υπολογιστές c't. Επιτρέπει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και αντικαθιστά τα συνηθισμένα κουμπιά "share" των κοινωνικών δικτύων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο Shariff εδώ https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στον αντίστοιχο πάροχο με τα δεδομένα σας. Μόνο μετά από αυτή την ενεργή σύνδεσή σας θα δημιουργηθεί απευθείας σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα.

Με την είσοδό σας, συναινείτε στη διαβίβαση των δεδομένων σας στον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, θα μεταδοθούν η διεύθυνση IP σας και οι πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες μας που έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς σας σε κοινωνικά δίκτυα, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα αντιστοιχιστούν επίσης στα αντίστοιχα προφίλ σας. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την ανάθεση μόνο αν αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά. Τα κοινωνικά δίκτυα που αναφέρονται παρακάτω ενσωματώνονται μέσω της λειτουργίας "Shariff".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της συλλογής και της χρήσης των δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με το θέμα αυτό και τις επιλογές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στις σχετικές ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων.

Google+ της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Καλιφόρνια, 94043 ΗΠΑ) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook της Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter of Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ) https://twitter.com/privacy

Pinterest of Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram της Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing της XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Χρήση του GoogleMaps

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία για την ενσωμάτωση χαρτών GoogleMaps της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") στον ιστότοπό μας.

Η λειτουργία επιτρέπει την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών και διαδραστικών χαρτών. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα από τους επισκέπτες των ιστοτόπων όταν επισκέπτονται τις σελίδες στις οποίες είναι ενσωματωμένοι οι χάρτες GoogleMaps.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η επεξεργασία διενεργείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO από το έννομο συμφέρον για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας με βάση τις ανάγκες και τη στόχευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από την Google, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://www.google.com/privacypolicy.html. Εκεί έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας στο κέντρο απορρήτου, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε τα δεδομένα σας που επεξεργάζεται η Google.

Διάρκεια αποθήκευσης

Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αρχικά για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες, ιδίως φορολογικές και εμπορικές, περιόδους διατήρησης, και στη συνέχεια θα διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου, εκτός εάν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 20 DSGVO: δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 DSGVO.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν το επιθυμείτε. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο αποτύπωμά μας.

Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή

Σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε στην εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι νόμιμη.

Δικαίωμα ένστασης

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται εδώ βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μετά την υποβολή της ένστασης, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα τερματιστεί, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας. Αφού υποβληθεί η αντίρρηση, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Warenkorb
Μετακινηθείτε στην κορυφή